2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան3388515776171813405615857
7 տարեկան2914155630840143753441571163410916094
8 տարեկան92423312170530047139814141841451353389215922
9 տարեկան13721987350618432939413435489189423362515563
10 տարեկան73104197733865200528400131266822962210313318615518
11 տարեկան211195923310739302041262241219710965021963162314913
12 տարեկան2141423713244104358318212501911706105542519492313014514166
13 տարեկան4212240152369937901948121585546940143081968212583812002
14 տարեկան103214401436116598743718451904777323773210982781213541
15 տարեկան521361765122154671816868150857923695233522181052431112351
16 տարեկան11131211333717194841397783166218891661532102488412991
17 տարեկան21132522061710115531356739167639094182829907
18 տարեկան և բարձր21105101782742711093911446171337675
Ընդամենը36913173853455816254342221611733984157593315715492308141444830358143581445065133010014413245551261625249131192474013026353100169500