2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
6 տարեկան344921593986363457815975
7 տարեկան2881149032955154032441106643609217007
8 տարեկան94553060155230437141533271712083393815939
9 տարեկան81116573186164330231141274802253402116053
10 տարեկան321461546331061584292331335058926753953311315280
11 տարեկան381123155663520183828334129467413492273279515210
12 տարեկան1222010314131349318562604312071112851986733101614598
13 տարեկան21416432102199032951690248061156812115021134912968913915
14 տարեկան13211338153611523457179012059546170883556141522315911031
15 տարեկան63208441635615599948512145632377923803197882155910881
16 տարեկան421241234416189841329709142907522700234752288211815
17 տարեկան111311543115167661433789156348361172859237
18 տարեկան և բարձր11213553511498259931163393119021010
Ընդամենը37482174873624117056340401597533854159643362815576327081518630517142902984214067145486567209471073123756121972446612855352029167951