2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարան
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ աշակերտ աղջիկ տղա
6 տարեկան3651516908241112367561702019736
7 տարեկան264513873332915352364177363381691619422
8 տարեկան8748310915883212315000362158356811679418887
9 տարեկան159121673011154729798138883991933333471570417643
10 տարեկան101131683021155629524137974722133116331891565117538
11 տարեկան311117830213030931627287441318473032731328931527917614
12 տարեկան4181218190853456182427871128498663613114324471514317304
13 տարեկան111043392531113296174525667119661131474174304091431316096
14 տարեկան31416365151886732471687241971138410584721306931289011370015201
15 տարեկան1431133012232112369418858281410768423393239891933496049730
16 տարեկան82156361229913265032311852627776713718205311047010061
17 տարեկան4292924018652711225891428176281553082687262
18 տարեկան և բարձր114113526699201544910645831361665696
Ընդամենը39265183533681617122356581680233519157453324915717330171535532174150253007314146294181391310170495320100103772325812019356717169527187190