2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարան
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ տղա
6 տարեկան3677617072268116370441718819856
7 տարեկան2567140235186163034461972711382261791320313
8 տարեկան86402953152832093148184922274016356641662919035
9 տարեկան175111503082156931234144775032283312349801634118639
10 տարեկան2158150693065159829004134885602502718328231543117392
11 տարեկան1111931375631021603287561348871831425191327601548417276
12 տարեկան11522081787533231747281141290410234574417327091521017499
13 տարեկան113172197179823339174927137124871056485352311317781483716941
14 տարեկան111432414194883215171425175117661078537653151297621415515607
15 տարեկան2147439122026730301568159688127112051619393205651038810177
16 տարեկան1429238192811212107120179453969661434081699987228277
17 տարեկան831325220106535132671175962221245165675884
18 տարեկան և բարձր5413229587181334010245151291584707
Ընդամենը394511851938536180063579916660349851638032855154203288615599324531509431666147672966813982193819959977748241959510239357052169449187603