2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը տղա աղջիկ
6 տարեկան3572539661767453314
7 տարեկան17192171602416453258195
8 տարեկան2321278196156539316223
9 տարեկան1515219168198444253191
10 տարեկան16101591261313337188149
11 տարեկան293166466762301162139
12 տարեկան8699899067359197162
13 տարեկան1581461057766417238179
14 տարեկան2413125116114112504263241
15 տարեկան302519417415398674377297
16 տարեկան29221351708770513251262
17 տարեկան3439153145371187184
18 տարեկան և բարձր3331643331
Ընդամենը3742723362423172272501842071658765181159260185232207337308322307273246574331762567