2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարան
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ աշակերտ աղջիկ տղա
6 տարեկան921409921409512
7 տարեկան29679536984832379453
8 տարեկան3214471332342734331403
9 տարեկան2021667230430698310388
10 տարեկան1122381959525162642275367
11 տարեկան1810583248257626265361
12 տարեկան203054792072811539223316
13 տարեկան421664762073512531227304
14 տարեկան10169426188973873547238309
15 տարեկան30352120991331158155593275318
16 տարեկան42125279141332175627323304
17 տարեկան2111326149347160187
18 տարեկան և բարձր104330443014
Ընդամենը954418811373744335714325618261623257521220523227500223318134639313716359768134454236