2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարան
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ տղա
6 տարեկան8864051887405482
7 տարեկան231388639221911406505
8 տարեկան2457973672211843383460
9 տարեկան21153682325196718335383
10 տարեկան119668231284710322388
11 տարեկան311795782522810626272354
12 տարեկան128567247307609262347
13 տարեկան195523236301522574258316
14 տարեկան1113447220856192211545235310
15 տարեկան19105642653918178639301338
16 տարեկան31291718991244113465222243
17 տարեկան2151266145273147126
18 տարեկան և բարձր1691697
Ընդամենը909418913398815371726343718327598264615263566247524234653304235112544276781635574259