2011-2012 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակն ըստ ուսուցանվող օտար լեզուների (Հայաստանի պետական և ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցանվող լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան85115377165899320394281331762275678537
Արագածոտն1460293822605103382
Արարատ2658016475219637941186
Արմավիր2926428020525224200137521254
Գեղարքունիք24058123286918001232
Լոռի26580872005579893242672
Կոտայք269541321829611441101585130
Շիրակ25753321173782632922394152
Սյունիք14155977014741574
Վայոց Ձոր5542223489223331046632
Տավուշ12795823725531312
Ընդամենը2913984613201834390529206172304372751037337