2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական դպրոցներրն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան6464721992174114117515911052202129990390452
Արագածոտն7033514319212529711935
Արարատ7121662476335400
Արմավիր915492751826243832049
Գեղարքունիք177033331927173756033
Լոռի151289466151332171837094789
Կոտայք11582751715913432663427
Շիրակ91245544391063521351939345454
Սյունիք76239815515683623530134
Վայոց Ձոր327212633656109000
Տավուշ523145311386208500
Ընդամենը100001483805844925264137624502010127324840340544873