2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական դպրոցներն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան6122205194511169611714791742489715246470
Արագածոտն675341372005281734
Արարատ60815824513217
Արմավիր8764024719251636391940
Գեղարքունիք17718262852571359126
Լոռի149387286463317652235905587
Կոտայք1099254044815473430983425
Շիրակ71086472721514620202035313547
Սյունիք7610391891440862246125
Վայոց Ձոր269111336431056
Տավուշ5911363112962054
Ընդամենը31001414705034170260473113171973325033438554389854