2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական դպրոցներն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան000613456157184574064248161284942419327472414
Արագածոտն000651020117000002024002792020
Արարատ0006180011200000243300316300
Արմավիր00086404622900018024870035801846
Գեղարքունիք1600775026230000002495003516026
Լոռի00013600842211401433018780034734784
Կոտայք00010920243468900001520360295812524
Շիրակ50099804425216015321020710034793744
Սյունիք70062108013300000144504322060123
Վայոց Ձոր000267009800320062600102300
Տավուշ00056400127003000130000202100
Ընդամենը2800139445648137101930293320161956313028437538699781