2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ
Երևան830035560619301641597380148561713093842449365534425
Արագածոտն000000661025142000002008002811025
Արարատ0000005520010600000249900315700
Արմավիր0000008620442150018002453003548044
Գեղարքունիք16000007750231620040002464003457023
Լոռի00000013230813281301435017240033894881
Կոտայք0000001114024356003000150641030064124
Շիրակ500000104404622238012400202322034186046
Սյունիք7000005990771220000138004021080117
Վայոց Ձոր000000220001000029006090095800
Տավուշ00000057000109003100129500200500
Ընդամենը1110035560139130484345989043491171927044728437222683785