2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ
Երևան11145556257154148810502565913401682109497292414
Արագածոտն682191102007279919
Արարատ66313323543150
Արմավիր86449203182453352067
Գեղարքունիք16706231972511343023
Լոռի141066290131334164933624766
Կոտայք11362436015024129984124
Շիրակ51060452481814519332233914045
Սյունիք7435931611312207343
Վայոց Ձոր2279026599942
Տավուշ5761023412781990
Ընդամենը139043455501417403803382415047493181893823121037152420701