2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) Ավարտել են չհավատարմագրված բուհ Ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան8526978146693125637276112722631
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր6254585143585143
Գեղարքունիք
Լոռի1816171511171511
Կոտայք171614142211414221
Շիրակ847669621111116862111111122
Սյունիք
Վայոց Ձոր939393
Տավուշ
Ընդամենը10428629818144942848937564539842022