2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան131510991254105019144035116798513735301010
Արագածոտն000000000000000000
Արարատ000000000000000000
Արմավիր664761431044614310440000
Գեղարքունիք000000000000000000
Լոռի000000000000000000
Կոտայք141312111111131211110000
Շիրակ907383660077585500770000
Սյունիք000000000000000000
Վայոց Ձոր000000000000000000
Տավուշ312231220000191400000000
Ընդամենը1516125414411192211552471318110915847421010