2011-2012 ուս. տարում Դասվարների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) Ավարտել են չհավատարմագրված բուհ Ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան1684168314561455213213141413451345195195111111
Արագածոտն467455328319132130553113021231215521
Արարատ5605604154151361369937937813613699
Արմավիր6666654594592012006645645519919866
Գեղարքունիք6025973223202632601616282280248245151511
Լոռի68468358057996966656055988886622
Կոտայք5635624014001531539939138915015099
Շիրակ69068843443223723719194284262302301919
Սյունիք436436291291135135992782781301309911
Վայոց Ձոր17817713313240403312812738382222
Տավուշ34234225625683832223823882822211
Ընդամենը6872684850755058168916839898479647771619161393931198