2014-2015 ուս. տարում Դասվարների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան1701169915301528991621621491148910101561560000
Արագածոտն4484303523374492893423293390870000
Արարատ54654642542544117117388388441081080000
Արմավիր647646488488101014814748048011111451441100
Գեղարքունիք5795763773759919319232932712121751740000
Լոռի6416415685683370705665662264640000
Կոտայք53953843143022106106428427221061060000
Շիրակ63463344744655180180446445551781782200
Սյունիք42942932332322104104313309221011010000
Վայոց Ձոր1621621261265530301231235528280011
Տավուշ3423422732736663632602606662620000
Ընդամենը6668664253405319595912651260516651436262121312083311