2015-2016 ուս. տարում Դասվարների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան17181717156915688814014015351534881371371100
Արագածոտն4194153303296683803353344476740000
Արարատ56956945845833108108430430331041040000
Արմավիր657656502502141414114048548513131391380000
Գեղարքունիք58057840039888172172353351991601600000
Լոռի6376375735730064645715710062620000
Կոտայք5335324364354493934304294488880000
Շիրակ65365247847744171171467466441611610000
Սյունիք4194193233232293933223223392921100
Վայոց Ձոր1691691391393326261351353324240011
Տավուշ3383382802805553532722724453530000
Ընդամենը6692668254885482575711441140533553295555109610932211