2016-2017 ուս. տարում Դասվարների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան1737173416021599141412012015901587141411511511
Արագածոտն433415353338337774350336337673
Արարատ583583483483669494441441668686
Արմավիր65165052052099122121517517991191180000
Գեղարքունիք58858541841613131571563663641212142141
Լոռի64164158158111585858058011575711
Կոտայք562561469468668787462461668787
Շիրակ651650495494221531534844832214414411
Սյունիք42042033033011888832732711878711
Վայոց Ձոր1751751471472226261421422224240000
Տավուշ3423422872873352522792793351510000
Ընդամենը67836756568556636060103410295538551759599889834400