2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Այլ
Երևան128010714633173535801583091285262101582339428141273439271349168433782367
Արագածոտն37232115311897189801015217367501062201153314328111246761551
Արարատ4213501691231212066812641184573510427514721391689141560133117
Արմավիր4773931751471172218013156204774612230119820331587192666422754
Գեղարքունիք505379182141120215751365020263531173321529817109167602203339
Լոռի485404183140152249571254221542301093302011129899135684553030
Կոտայք432358155106120192581133317666399329117239131082140563142933
Շիրակ497439207156123244811473726060241463441954047199413569034914
Սյունիք2962611368780156418316126532393186122161747072436562631
Վայոց Ձոր12611654383960204118702612448244714231411781422
Տավուշ26121611084741244467261062420711778928134568834217935
Ընդամենը51524308198714571396243676213794992242745490123834802249351334156106915726872595295693