2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Առարկաներ
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան117610044063053215571422921105022281882368758251343018227365164831116516350
Արագածոտն34727512811410117964102511725148101209114401874587460359112
Արարատ40032615012111919460120401756036107261148194155412754118923
Արմավիր45736116312710921066126491877748121279195203013531706465810033
Գեղարքունիք474346168129114212731335418859471133081539756701415912710720
Լոռի4613771741281512356012131201432712930620113309641196535711626
Կոտայք40133414596113189611033316460389426916643121353120542878121
Շիրակ450385176143110230681393224862214831118640487311056572673116
Սյունիք280229120808115931781312448239518212315176346444049755
Վայոց Ձոր1191105333435920401762201045804571641333172103114
Տավուշ2521971008174122407227105292671163892613433723462760223
Ընդամենը48173944178313571336234668513264572128737512116032432245366330926771403669662698820523