2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Առարկաներ
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան1073902359268285496129251924542041562077837081262113197346149425414513331
Արագածոտն34727512811410117964102511725148101209114401874587460359112
Արարատ40032615012111919460120401756036107261148194155412754118923
Արմավիր4523551611251072056512448184754711927419120301351169635559833
Գեղարքունիք474346168129114212731335418859471133081539756701415912710720
Լոռի4593751731271502345912031200422712830419913309641196495711526
Կոտայք39933314495113188601033216359389426816543121353120538878121
Շիրակ443377172139108225671373224556204630718139487311016452170113
Սյունիք280229120808115931781312448239518212315176346444049755
Վայոց Ձոր1181095233425820401761201044804471641333172103114
Տավուշ2521971008174122407227105292671163892613433723462760223
Ընդամենը46973824172713121294227266812804372071703478112531392115357321876451379651156196217501