2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Այլ
Երևան82813833304783516362116247088675271012131515
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր563223221321264111114
Գեղարքունիք
Լոռի1111111112142
Կոտայք2111111111114
Շիրակ795427234213561122135
Սյունիք
Վայոց Ձոր111111111
Տավուշ
Ընդամենը9898493937601341194627183185101777301415342515