2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Առարկա
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան11110751404161114422572828311071362110543191787723361
Արագածոտն0000000000000000000000000
Արարատ0000000000000000000000000
Արմավիր56232412132025500022134200
Գեղարքունիք0000000000000000000000000
Լոռի0000000000000000000000000
Կոտայք2211011101100110000010000
Շիրակ107452623242346610022110107
Սյունիք0000000000000000000000000
Վայոց Ձոր0000000000000000000000000
Տավուշ2211110101111340002040104
Ընդամենը13012459504673155125663432381221522210549232078127372