2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակ
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան11511156393964154517613327271131271810246201807421337
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր66233422132125421442
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք221111111111
Շիրակ55231313212551913
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ2221111221123112412
Ընդամենը13012663474473185018704030321261401811350212087825342