2011-2012 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Այլ
Երևան125994038531034749314528410326820414069338071243127225276168331517296
Արագածոտն343240959990130687336276242220311332142355824556237
Արարատ41930714611911616662100354652302751452137126310956013316
Արմավիր465355154136113168691134036744012971922032137314266542251
Գեղարքունիք4792671161141081425710537446147232714697556512159718331
Լոռի47736816313214219657105375542241324197112866410068351829
Կոտայք422304131102116152569727426328289168391275911456213131
Շիրակ4833821781401181827512433445821103331933946177810168834212
Սյունիք287198100796810932671226521818311816174405343656128
Վայոց Ձոր1188041313037142613122691754471212024177119
Տավուշ254175797764884146182024161748928123445934217134
Ընդամենը500636161588133913121863676114039162071841523341322123463161187861181684856640584