2014-2015 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Առարկա
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան113384633129330645713026782266216157985180213628162242841699182518340
Արագածոտն3232239091951097578402451352189110341435076430327110
Արարատ3852831361161101606010539395526025214220373601065461527012
Արմավիր4263261461201031686211034347641127918620293661346465423034
Գեղարքունիք44325110210599142559635405744029014910710711025764316024
Լոռի424335149121136186551123145422922831951327073986414215125
Կոտայք38028112191106142579834365826025316543122541125382115025
Շիրակ42032915513110518264114304654186289184454606795633351409
Սյունիք27218084757211820621326421711721221516040564294810017
Վայոց Ձոր106803729343918221112197074427140162216291016
Տավուշ23316075726687365519213018015187261204651342307038
Ընդամենը45453294142612441232179063211193685897004182130832184369306277671136664251118610550