2015-2016 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Առարկա
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան111983632028831345613127783274210148886081514432162162711717299645347
Արագածոտն316211928910711070764825574171791072910856854153318315
Արարատ381280134117112156611073537532902531412037360975691031018
Արմավիր4123171411221041646710131356841127918322275671276565319131
Գեղարքունիք4242471061041061425194383956410284153865063905783815019
Լոռի416327138118130176561063543422602731881228074856375516121
Կոտայք36727412092102148589829406023125316944111591025323717019
Շիրակ414326155130106179591152646541952801944445061806522614011
Սյունիք2471648179691072656182238201165120161604051419509013
Վայոց Ձոր1047733303138172091218707340613016251692108
Տավուշ227163737165853554232032210147882512042523382813043
Ընդամենը44273222139312401245176163111043755936884162330462198370296337541065668263121710545