2016-2017 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակ
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան111081830728331044813027885272213155985879415130212092581734299645307
Արագածոտն31221689979811473714425524391681133013655754153315113
Արարատ373279129114104158601073442552802481421937360100583114020
Արմավիր398306140124101162651083337684322751882129669119650762433
Գեղարքունիք41924910410010614346963436494602821519646493585371622
Լոռի409318136116125171601132839372526818512277984641461616
Կոտայք3612701199210114060102294158251249172441125694561251921
Շիրակ40831714912610717061112224754206275182404259866503015010
Սյունիք238162747362101254916183813216811615173750420321019
Վայոց Ձոր10170333028401420911166069445121924175411
Տավուշ22916473706587355323193622014388261224747342231137
Ընդամենը4358316913531225120717346291109357587676426293003217537229440754103067566162307499