2011-2012 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Այլ
Երևան11818813632823204611402599225318512558657221182523207267156228415286
Արագածոտն343240959990130687336276242220311332142355824556237
Արարատ419307146119116166621003546523002751452137126310956013316
Արմավիր460349151134112166671123936723912911882032117214265438251
Գեղարքունիք4792671161141081425710537446147232714697556512159718331
Լոռի47636816213214119557104365541241322196112866410067949829
Կոտայք4203031301021151515597264262280288167391275911355813131
Շիրակ476373173136116178731213342562010328187384616769967529212
Սյունիք2871981007968109326712265218018311816174405343656128
Վայոց Ձոր1178041313037142613122691744371212024177119
Տավուշ2541757977648841461820241601748928123445934217134
Ընդամենը491235411556130512801823666111037760369339822333021143393101117651169669552438574