2014-2015 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Առարկա
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան103176930425826841812123871244190133975766911721131962661529154456257
Արագածոտն3232239091951097578402451352189110341435076430327110
Արարատ3852831361161101606010539395526025214220373601065461527012
Արմավիր4233231451181021666110933347441127418220293641326345023034
Գեղարքունիք44325110210599142559635405744029014910710711025764316024
Լոռի422333148120135185541113145412922811931327072986374215125
Կոտայք37727912090106141579734365726025216443122541125362115025
Շիրակ41332215212710417863112294551176284179444606593622351408
Սյունիք27218084757211820621326421711721221516040564294810017
Վայոց Ձոր106803729343918221112197074427140162216291016
Տավուշ23216075716587365519212917014985261204551338307036
Ընդամենը4427320313931200119017436201085355566666392212974203734929924733111464394791808464