2015-2016 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Առարկա
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան101276329025327441312524472247182121675668012322111822541540222553300
Արագածոտն316211928910711070764825574171791072910856854153318315
Արարատ381280134117112156611073537532902531412037360975691031018
Արմավիր4093151401191021626610030356641127418022275651256434919131
Գեղարքունիք4242471061041061425194383956410284153865063905783815019
Լոռի416327138118130176561063543422602731881228074856375516121
Կոտայք36527211991102147579729405923125216844111591025313717019
Շիրակ40432015112610417558113244452174274188434505978641261408
Սյունիք2471648179691072656182238201165120161604051419509013
Վայոց Ձոր1047733303138172091218707340613016251692108
Տավուշ225161737064843554232031200144852512041523342813041
Ընդամենը4303313713571196120117106221067361564654386202927205034828628715104464765502088493