2016-2017 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակ
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան99974427524927340411924473245181128875067013321191762401556225563282
Արագածոտն31221689979811473714425524391681133013655754153315113
Արարատ373279129114104158601073442552802481421937360100583114020
Արմավիր39430213912199160631073237664222701842129667119636722433
Գեղարքունիք41924910410010614346963436494602821519646493585371622
Լոռի409318136116125171601132839372526818512277984641461616
Կոտայք3592681189110113959101294157251248171441125694560251921
Շիրակ4033121471231061676111122455219527017740425985641301407
Սյունիք238162747362101254916183813216811615173750420321019
Վայոց Ձոր10170333028401420911166069445121924175411
Տավուշ22716273696486355323193521014186261114647338231136
Ընդամենը4234308213171183116616836151072344558638396272882203935428437718101165505382215470