2011-2012 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Այլ
Երևան785922282732525111519151688566418912131210
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր56321221102106421114
Գեղարքունիք
Լոռի11111112142
Կոտայք211111111114
Շիրակ79542423221561122135
Սյունիք
Վայոց Ձոր111
Տավուշ
Ընդամենը94753234324010301417251718398767211215342210