2015-2016 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Առարկա
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան1077330353943633112728272104135211053417177779247
Արագածոտն0000000000000000000000000
Արարատ0000000000000000000000000
Արմավիր32132211102005300022134000
Գեղարքունիք0000000000000000000000000
Լոռի0000000000000000000000000
Կոտայք2211011100100110000010000
Շիրակ106442412222216610022110003
Սյունիք0000000000000000000000000
Վայոց Ձոր0000000000000000000000000
Տավուշ2201110000110330001040002
Ընդամենը1248536444451937142934303119148221053921206819252