2016-2017 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ առարկաների Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Ուսուցիչների թվաքանակ
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան1117432343744113412273227110812418923318178748225
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր44132221121542144
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք22111111111
Շիրակ55231312211551913
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ22111112211141
Ընդամենը12487364241511437132938302121136181033619206789229