2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Տարիքը
մինչև 25 տարեկան 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան8972114901048997838677978411190725540254232852697
Արագածոտն00
Արարատ00
Արմավիր1110215512124476764363446254
Գեղարքունիք00
Լոռի44333333531816
Կոտայք99122221111111716
Շիրակ55111011111816545476101044868476
Սյունիք00
Վայոց Ձոր11212211193
Տավուշ00
Ընդամենը109911401141231061291139888116991281039272523355431042862