2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Տարիքը
մինչև 25 տարեկան 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան139131188159160126183158135119147127125104120975946593213151099
Արագածոտն0000000000000000000000
Արարատ0000000000000000000000
Արմավիր548543767775758553846647
Գեղարքունիք0000000000000000000000
Լոռի0000000000000000000000
Կոտայք331132330000330000111413
Շիրակ10788151221186586768632439073
Սյունիք0000000000000000000000
Վայոց Ձոր0000000000000000000000
Տավուշ115275433332541100213122
Ընդամենը1581462101751891482181881511341651401471221371096751744115161254