2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ տարիքի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Տարիքը
մինչև 25 տարեկան 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան10695202169198158163148124102128110119103108878058724513001075
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր3387866565538686541176852
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք221143222211221413
Շիրակ554410914133333331133665250
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ2140872176224211213221
Ընդամենը118106219181228183187169142118138118135115120978865915914661211