2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան247182198163226192131119453853852697
Արագածոտն00
Արարատ00
Արմավիր121122182320556254
Գեղարքունիք00
Լոռի11325444551816
Կոտայք111111109441716
Շիրակ17152019181614121110448476
Սյունիք00
Վայոց Ձոր4241193
Տավուշ00
Ընդամենը2822122482042732331651496557971042862