2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի պետական և ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
պետական կանայք պետական կանայք պետական կանայք պետական կանայք պետական կանայք պետական կանայք պետական կանայք
Երևան14,829,027,223,232,126,516,915,47,85,31,20,6100,0100,0
Արագածոտն20,424,631,815,96,21,1100,0
Արարատ17,322,436,517,45,80,6100,0
Արմավիր19,319,426,135,534,537,115,88,14,30,00,20,0100,0100,0
Գեղարքունիք22,327,831,714,23,90,1100,0
Լոռի18,45,628,616,737,027,813,522,22,227,80,30,0100,0100,0
Կոտայք15,75,923,45,932,75,921,758,86,023,50,60,0100,0100,0
Շիրակ15,020,230,223,837,021,414,016,73,513,10,44,8100,0100,0
Սյունիք13,220,736,023,46,20,5100,0
Վայոց Ձոր17,544,423,544,436,00,017,411,15,40,00,30,0100,0100,0
Տավուշ21,224,331,915,65,91,0100,0
Ընդամենը17,327,126,023,834,026,216,615,85,56,20,60,9100,0100,0