2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան6451146116180152157129305249852697
Արագածոտն00
Արարատ00
Արմավիր11107614149621186254
Գեղարքունիք00
Լոռի22442233751816
Կոտայք11444333551716
Շիրակ3311111614242230268476
Սյունիք00
Վայոց Ձոր112115193
Տավուշ00
Ընդամենը81671731422181851971643733041042862