2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան11497306260235193231188243210140116463513151099
Արագածոտն0000000000000000
Արարատ0000000000000000
Արմավիր22106867616125418116647
Գեղարքունիք0000000000000000
Լոռի0000000000000000
Կոտայք005533105500001413
Շիրակ631815181613121815107759073
Սյունիք0000000000000000
Վայոց Ձոր0000000000000000
Տավուշ317664643364003122
Ընդամենը125103346292270222258210285245161131715115161254