2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի ոչ պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան8971276231256212245206251211130106533813001075
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր331088710813101181386852
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք11333343331413
Շիրակ33761515109661110105250
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ8497525422323221
Ընդամենը9678304252291244274228278234144117795814661211