2010-2011 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության

Մարզ Դասարաններ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ ընդամենը 1-ին հերթ 2-րդ հերթ
Երևան1785812059839232949604767193
Արագածոտն5391669052561506148521
Արարատ5987276344167516696
Արմավիր62727781934021786174838
Գեղարքունիք562227101333031640160238
Լոռի732248852232551993194251
Կոտայք572316892930821631156962
Շիրակ6541198735243621341963171
Սյունիք4911600235132713261
Վայոց Ձոր1992451035475470
Տավուշ33174121729229157
Ընդամենը709032886712193772412012119533588