2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության

Մարզ Միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ ընդամենը 1-ին հերթ 2-րդ հերթ
Երևան175510719878712074851914949242
Արագածոտն501136131432711469144128
Արարատ5791570254621763174320
Արմավիր61542753946731889183554
Գեղարքունիք538516732147721762168874
Լոռի691348653044252067199869
Կոտայք56932664334231721165665
Շիրակ62211283148574521922027165
Սյունիք482758993271414139816
Վայոց Ձոր19452421435845795
Տավուշ33112407324699998415
Ընդամենը687743083262595095642105120298753