2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության

Մարզ Միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) 1-12 դասարաններ
1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ ընդամենը 1-ին հերթ 2-րդ հերթ
Երևան19749020926310086652935074219
Արագածոտն52976341135401535151718
Արարատ80212860750002181216219
Արմավիր68245780946731986192957
Գեղարքունիք607427762157802024196163
Լոռի685228422438601959191346
Կոտայք577236522138601659161544
Շիրակ88697104438598526682528140
Սյունիք644475434600186518587
Վայոց Ձոր1872238013005575552
Տավուշ33793954232097796413
Ընդամենը791035390672015099742270422076628