2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության
1-4 դասարան 5-9 դասարան 10-12 դասարան Ընդամենը
1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ ընդամենը 1-ին հերթ 2-րդ հերթ
Երևան17931081949509744049144716198
Արագածոտն521260253640149414877
Արարատ65312727642101819180118
Արմավիր66139882266402248220741
Գեղարքունիք531376252341141631156764
Լոռի682208152338681934188351
Կոտայք63524751944001859182633
Շիրակ1152265135276522633733026347
Սյունիք481457533190138213757
Վայոց Ձոր1863238012705545513
Տավուշ33383834220094893612
Ընդամենը762852288992014848582215621375781