2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ ընդամենը 1-ին հերթ 2-րդ հերթ
Երևան179513019622913322052685089179
Արագածոտն5538647834701563154716
Արարատ584136441035811610158624
Արմավիր65633840162102151211734
Գեղարքունիք528376281039131597154750
Լոռի678258341637561934188747
Կոտայք580246701135201637160235
Շիրակ1333285145360501836403287353
Սյունիք491560133160141614088
Վայոց Ձոր1856234012405495436
Տավուշ3358393021409509428
Ընդամենը771857489061484931382231521555760