2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում միաժամանակ գործող դասարանների քանակն ըստ հերթայնության
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) 1-12 դասարաններ
1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ 1-ին հերթ 2-րդ հերթ Ընդամենը 1-ին հերթ 2-րդ հերթ
Երևան17861772161358021149724749223
Արագածոտն5176622429401443143310
Արարատ60319703632301654162925
Արմավիր62130739134801739170831
Գեղարքունիք541286741033401587154938
Լոռի688218622533641936188650
Կոտայք579437042429101641157467
Շիրակ664598651840802014193777
Սյունիք5086676431601510150010
Վայոց Ձոր1858237011805485408
Տավուշ3457427019209719647
Ընդամենը703740486701273762152001519469546